Olika kärnämneskurser i matematik i nya gymnasiet?

Gymnasieutredningen (U 2007:01) har fått tilläggsdirektiv. Utredningen ska bl a se över kärnämnenas innehåll och omfattning i gymnasiepoäng samt ge exempel på hur kärnämneskurserna tydligare kan profileras utifrån programmens syfte och mål.

Utredaren ska även föreslå hur kursplanernas mål och betygskriterier i gymnasieskolan kan utvecklas för att förtydliga kunskapsuppdraget och bidra till att öka likvärdigheten i utbildningen.

I uppdraget ingår också att belysa konsekvenserna för gymnasial vuxenutbildning och om utredaren anser det lämpligt även lämna förslag avseende denna utbildningsform.

Läs mer ...