S-förslag: mer prov, uppföljning, utvärdering och läxläsning i kärnämnena

Socialdemokraternas rådslagsgrupp om skolan presenterade på fredagen en plattform för ny socialdemokratisk skolpolitik. Bl a föreslår man systematisk uppföljning och utvärdering varje termin från första årskurs, nationellt kvalitetssäkrade prov och tester i svenska, matematik och engelska och minst 2 tim schemalagd läxläsning i veckan för alla elever.

Läs mer ...

S vill satsa på tio år i skolan ...