Matematikutvecklare för ökat matematikintresse

Förhoppningen är att det ska bli fler elever som tycker att matematik är roligt. Det säger Gun Andersson, specialpedagog och matematikutvecklare i Eda kommun till NWT angående det matematikprojekt som inleddes i fjol.

Läs mer ...

Matematikutvecklare.se ...