Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping

 

Syfte
Det övergripande syftet med kompetensutvecklingssatsningen är att låta deltagarna på olika sätt arbeta med frågor som rör matematikundervisning för att nå målet att alla elever på sikt ska nå betyget godkänd och att fler elever än idag ska nå de högre betygsstegen.

Målgrupp
120 lärare från 23 F – 6-skolor samt fyra 7 – 9-skolor.

Tidsomfattning
3 år

Genomförande

Ramprogram

Kontaktperson
Kjell Ackelman
E-post: kjell.ackelman@nykoping.se