Mattetorg och NCM på Skolforum

Liksom förra året ansvarar NCM, i samarbete med Skolforum, för ett Ämnestorg i matematik. Skolforum äger rum den 29-31 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö

Ämnestorgen 2006, ett för matematik och ett för språk-, läs- och skrivutveckling blev mycket uppskattade och därför följer Skolforum upp succén med två nya: ett för naturvetenskap och teknik och ett för IT och lärande.

Genom det populära ämnestorget för matematik erbjuder Skolforum en arena för att presentera och diskutera utvecklingen av den svenska matematikundervisningen. På Mattetorget hittar du ett gediget scenprogram med inspirerande föredrag i tre dagar kring matematik och matematikundervisning ur skilda perspektiv.

Det finns också möjlighet att lyssna till föredrag om lärande och undervisning i matematik på Kunskapstorget - för vetenskap och forskning.

Också i år finns en Matematikverkstad på Mattetorget. Denna gång är det två Göteborgsskolor som ansvarat för bygget och som bjuder in till laborativt arbete.

På Mattetorgets utställningsyta presenterar Matematikutvecklare från 9 kommuner hur de arbetar för att lyfta matematiken. Också utvecklingsarbeten från Mattebron finns på plats. Här är det 4 projekt som informerar om insatser som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning.

NCM har också en egen monter i direkt anslutning till Mattetorget. Där kan du träffa många av de personer som arbetar på centrumet och ta del av information om Nämnaren, Kängurutävlingen, Små barns matematik, "Hur många prickar har en gepard?", fortbildningslitteratur, webbresurser mm, mm.

I anslutning till Skolforum finns också möjlighet att delta i en unik workshop om problemlösning i matematik, tisdagen den 30 oktober kl 17-20 ...

Välkommen till Mattetorget, till NCM:s monter och till en unik Workshop på Skolforum 29-31 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö!