Lärstämmor i matematik i Umeå

Under fortbildningsveckan v 44 ordnar Umeå universitet Lärstämmor i matematikdidaktik. De bygger på en kompetensutvecklingskurs där verksamma lärare utvecklat och dokumenterat sin matematikundervisning. Under fortbildningsveckan kommer många av deltagarna i kursen att berätta om sina utvecklingsarbeten för intresserade kollegor i Umeå, Lycksele och Örnsköldsvik.

Syftet med stämmorna är att ge möjlighet till en fördjupad dialog mellan skolor i regionen och mellan skolor och universitetet om de utvecklingsarbeten som pågår i matematikdidaktik. Lärstämmorna bidrar även till att synliggöra den samverkan som sker via universitetets regionala utvecklingscentrum, RUC.

Läs mer ...