Elitgymnasium för matematik

Stockholms stad har beslutat inrätta ett elitgymnasium i matematik. Man har vidare beslutat att elever med störst hjälpbehov ska erbjudas möjligheten att gå en extra termin eller ett extra skolår för att uppnå kunskaper i matematik och svenska.

Läs mer ...