Lärarlyftskurserna publicerade

Nu kan du ta del av Skolverkets upphandlade kurser för våren 2008. Cirka 160 kurser kommer att erbjudas på 21 universitet eller högskolor runt om i landet. Sista anmälningsdag är den 15 november.

Läs mer ...

NCM ger i samarbete med IPD på Göteborgs universitet två kurser inom Lärarlyftet, en för tidigarelärare och en för senare- gymnasiet- och vux, båda med huvudsakligen samma innehåll men med speciellt fokus för målgruppen:

Att vidareutveckla matematikundervisning
Som matematiklärare utvecklas man ständigt i sitt dagliga arbete. Samtidigt kan man behöva få stöd och inspiration utifrån och få ta del av andras erfarenheter och kunnande. I denna kurs får man därför matematiklärarens praktik belyst från ett antal idérika perspektiv, som kan inspirera till nya konkreta tillämpningar i klassrummet. Det första perspektivet behandlar matematikämnet som sådant, vad man ska undervisa om och varför, och sätter in ämnet i ett större meningsfullt sammanhang. Det andra perspektivet tar upp frågor kring hur man kan bedöma och utvärdera elevens matematikkunnande, och det tredje uppmärksammar olika förutsättningar som visat sig vara av särskild betydelse för elevens matematiklärande. I det fjärde perspektivet slutligen diskuteras hur man som lärare på ett reflekterat och genomtänkt sätt kan förena det praktiska yrkeskunnande man redan har med de nya idéer och impulser man förhoppningsvis fått under kursens gång.

Läs mer ...

Information om anmälan ...