Fristående skolor erbjuds söka bidrag

Myndigheten för skolutveckling erbjuder fristående skolor att söka bidrag till utveckling av undervisningen i matematik. Målgruppen är lärare och andra ansvariga för utvecklingsarbetet i matematik i skolor på grundskolenivå och gymnasieskolor. Bidraget är huvudsakligen avsett för kompetensutvecklingsinsatser. Sista dag för ansökan är 23 november.

Läs mer ...