UK: Matematiklärare kan själva utvärdera sitt kunnande

NCM:s systercentrum i England NCETM har utvecklat ett test där man som matematiklärare själv kan utvärdera hur väl man förstår den matematik som man undervisar om  - och hur man kan utveckla sin matematikundervisning.

Läs mer ...