Mer matematik i högskoleprovet

Den 27 oktober ges högskoleprovet för sextiotredje gången och sedan starten 1977 har över en miljon personer skrivit provet. På Högskoleverket och vid Umeå universitet arbetar man nu med att utveckla provet. Om allt  går som planerat kommer det nya högskoleprovet att lanseras under 2009.

Kritiken har bl a handlat om  att det delprov som mäter ordförståelse har alltför stor vikt. "Vi har tagit till oss kritiken och arbetar nu med att förändra provets innehåll",  säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.

Grundläggande kunskap i matematik är viktigt
"Idag består högskoleprovet till två tredjedelar av läsförståelse och ordkunskap. Vi kommer därför att förändra provet så att det blir mer balanserat. Det ska bli möjligt att urskilja två block i provet, ett verbalt block och ett analytiskt/kvantitativt block."
    Ett av de nya delproven kommer att handla om grundläggande matematiska färdigheter. "Matematikkunskaper är färskvara och vi vill sända signalen att grundläggande färdigheter i matematik är viktigt inom de flesta utbildningsområden."

Läs mer (pdf, sid 10) ...

Högskoleprovet ...