The 'Numb3rs' Don't Lie

Lyssna till ett radioprogram från 5 oktober på amerikanska National Public Radio (NPR)   där Gary Lorden (professor of mathematics at the California Institute of Technology; math consultant to television show Numb3rs; coauthor, The Numbers Behind Numb3rs) och Keith Devlin (consulting professor of mathematics at Stanford University; executive director of Stanford's Center for the Study of Language and Information; coauthor of The Numbers Behind Numb3rs) berättar om matematiken bakom TV serien Numb3rs, om innehållet i sin nya bok och om hur matematik utvecklas för och används i brottsutredningar och terroristbekämpning.

The 'Numb3rs' Don't Lie, [www.npr.org] ...

Serial killing follows predictable pattern based on brain activity, [www.physorg.com] ...

Från tidigare Aktuellt
Matematik och brottsutredningar ...

Numb3rs prisas av National Science Foundation ...

Matematik och terroristbekämpning ...