Budgetmotion, (s) 2008: Ingen särskild mattesatsning

Socialdemokraternas "skuggbudget" innehåller fortsatta satsningar för att säkerställa att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Men ingen särskild satsning på matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Läs mer ...