EU-stöd till lyckad matematikundervisning

I ett samverkansprojekt mellan tolv europeiska länder arbetar forskare, lärarutbildare och verksamma gymnasielärare med att lyfta fram goda undervisningsidéer och exempel på framgångsrik matematikundervisning på gymnasienivå. I september meddelade EU sitt beslut om finansiering av projektet, skriver Göteborgs universitet på sin nyhetssida.

Hela Europa och många delar av världen har samma problem där elever inte ser nyttan med matematikundervisning,

säger Thomas Lingefjärd, docent i matematikdidaktik på Institutionen för pedagogik och didaktik och projektansvarig för den svenska medverkan.

Läs mer ...