Många avhopp från högskolan

Det finns problem inom den högre utbildningen i Sverige. Det visar rapporten "Education at a glance" från organisationen OECD. Till exempel är svenska studenter bland de sämsta i västvärlden på att fullfölja sina studier, skriver GP i en ledare (2007-09-22).

Att så många väljer att hoppa av sina högskoleutbildningar kan ... ha sin förklaring i att en stor andel av studenterna faktiskt inte klarar av den utbildning de valt. Flera undersökningar har visat att de som gått ut gymnasiet de senaste åren inte alltid har tillräckliga förkunskaper för att klara av de krav som ställs vid studier på högskola och universitet. Såväl de tekniska högskolorna – bland annat Chalmers – som universitetslärare inom de humanistiska ämnena har påtalat allvarliga brister i såväl matematikkunskaper som i språkbehandling.

Läs mer ...