Viktigt - men inte för mig

En amerikansk studie om vikten av utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik visar att det finns ett stort glapp mellan elevers och föräldrars uppfattningar och de som t ex finns i närlingslivet.

Läs mer ...

Important - But Not for Me ...