Bidrag och stipendier

Statsbidrag
Här finns information om alla stadsbidrag som Skolverket hanterar. Bidragen omfattar alla skolformer från förskola till vuxenutbildning både inom kommunal och fristående skolverksamhet.

Internationella programkontorets stipendier och program
Gäller internationellt samarbete, skola, högskola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och EU:s ramprogram.

Gudrun Malmers stiftelse
Gudrun Malmers stiftelse har till uppgift att främja klassrumsnära forskning och utvecklingsarbete om undervisning och lärande i matematik inom förskola, skola och vuxenutbildning. I första hand prioriteras projekt som försöker stimulera elevcentrerat arbetssätt och där andra anslag inte kan fås.

Ingvar Lindqvistprisen
Kungl. Vetenskapsakademien delar årligen ut Ingvar Lindqvistprisen till lärare i den obligatoriska eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Innehåll: ER