Göteborg: Högsta andelen obehöriga på sex år

Inte sedan 2001 har en så stor andel av niorna i Göteborg saknat behörighet till gymnasiet. "För två år sedan låg vi på 75 procent", säger Peter Holmqvist, rektor på Hjällboskolan till GP. Av de 100 nior som lämnade hans skola i juni i år hade nästan hälften icke godkänt i kärnämnena matematik, engelska och svenska.

Läs mer ...

Läs Bengt Johanssons krönika: Den negativa trenden ännu inte bruten ...