Alltfler studerar utanför schemat

Individuell kunskapsutveckling, Iku, med bas i Uppsala, har just vunnit Kunskapspriset för sin kursverksamhet i matematik och fysik för högstadie- och gymnasieelever. I Göteborg finns Intize med liknande verksamhet. Intresset verkar öka för att delta i undervisning utöver den som skolan erbjuder.

Individuell Kunskapsutveckling ...

Intize ...

Konkurrens gör sommarplugg hett

Stora elevgrupper utan behöriga matematiklärare ...

Låt bolag sköta matteundervisningen ...

Han hjälper elever med läxan ...

Kommentar
Organiserade studier utanför schemalagd utbildning är vanligt förekommande i många länder, särskilt i Sydostasien. I t ex Sydkorea spenderar föräldrarna 10% av sina totala inkomster på "out-of-school programs" vilket är mer än vad regeringen satsar totalt på "public education". 84% av eleverna deltar i sådana program och 70-90 % studerar matematik 1–2 timmar nästan varje dag inom ramen för sådana aktiviteter. Uppgifterna kommer från The First CSMC International Conference on Mathematics Curriculum som NCM deltog i och som ägde rum i Chicago hösten 2005.

Some Characteristics in Korean National Curriculum and its Revising Process ...