Elever med särskilt stöd klarar ändå inte skolan

I en debattartikel i DN redovisar och diskuterar LR:s ordförande Mette Fjelkner en ny undersökning om kunskapsutvecklingen hos elever som fått specialpedagogiskt stöd i grundskolan.

Bland elever som fått omfattande specialpedagogiskt stöd är andelen godkända 40 procentenheter lägre än bland elever utan stöd. Två av fem elever har fått specialpedagogiskt stöd någon gång under grundskoletiden. Men andelen elever som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i matte, engelska och svenska är ändå väsentligt högre i denna elevgrupp.

Lärarnas riksförbund ger förslag på insatser som måste göras med anledning av resultaten i studien.

Läs mer ...

Från tidigare Aktuellt

Nya speciallärarutbildningen kräver fördjupning i matematik ...

Rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av särskilt stöd ...