Vad är begreppförståelse i matematik?

Den kände amerikanske matematikern och författaren Keith Devlin analyserar och diskuterar i sin "Devlin's Angle" vad som menas med begreppsförståelse i matematik. Och vad det än är, hur undervisar vi i det?

Läs mer ...

Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics ...