Svenskt Näringsliv: Låt bolag sköta matteundervisningen

I dag lägger Sverige näst mest pengar av alla OECD-länder på utbildning. Svenskt Näringliv oroas över stor brist på kompetent personal och vill se en effektivare skola som bättre utnyttjar de medel som finns. Matematikämnet tas som exempel där man vill låta utomstående bolag stå för undervisningen.

Läs mer ...

Oklara resultat trots dyr utbildning ...

I en av sina rapporter Utbildning som bransch - en analys av grundskolan skriver Svenskt näringsliv i sammanfattningen:

För att komma till rätta med exempelvis problemet att svenska grundskoleelever ligger under OECD-genomsnittet i fråga om matematik och naturvetenskap vore ett intressant tankeexperiment att tillåta bolagisering av olika delar av skolan.  Exempelvis skulle en skola kunna sälja av matematiken och köpa in just denna del från ett företag specialiserat på matematikutbildning. Detta skulle i sin tur skapa konkurrens mellan olika kunskapsproducenter och också ge skolorna större möjligheter att sätta ihop bästa möjliga utbildningspaket. Detta skulle också skapa incitament för de enskilda lärarna att erbjuda så bra utbildning som möjligt. Läraryrket skulle få fler utvecklingsmöjligheter då det skulle uppkomma fler potentiella arbetsgivare och större möjlighet att specialisera sig i sitt yrke. Sammantaget skulle det stödja en kreativ innovationsprocess som i förlängningen skulle gynna individer, arbetsmarknad och samhällsekonomin i stort.

Utbildning som bransch - en analys av grundskolan ...

Utbildning som bransch - en analys av gymnasieskolan ...

Brist på kompetent personal i skolan ...

Den negativa trenden måste brytas ...

Matematikdelegationens betänkande ...