Smartboards i den engelska matematikundervisningen

I Englands skolor är användningen av informationsteknologi i form av interaktiva skrivtavlor, så kallade smartboards, och webbbaserat matematikstöd mycket utbrett och en central del i den nationella matematiksatsningen.

Läs vidare ...

Men, som vi tidigare rapporterat, så leder inte användning av datoriserade skrivtavlor i undervisningen nödvändigtvis till bättre resultat hos eleverna.