Kursplanearbete i Danmark

Arbetet med en översyn och bearbetning av Folkeskolens ämneskursplaner har startat i Danmark. I matematik leds arbetet av Professor Mogens Niss. Arbetsgrupperna skall vara klara med sina förslag före utgången av 2007.

Läs mer ...