Sexiga kurstitlar skall locka fler att läsa matte

Auckland University ger sina matematikkurser nya titlar som är mer informativa och intressanta, allt för att få fler att studera matematik. Det skriver The New Zealand Herald i en artikel.

Mathematics 5 was a classic example of a course name. It doesn't tell you a single thing, säger professor Bill Barton vid Auckland University. It's the people who are going to do maths as a service subject, and having to explain to them why they have to do it is a very difficult job. He said a balance between motivating and descriptive terms was needed.

Läs mer ...

Matematikdelegationen skrev i sitt betänkande (s 154):

Dokumentera motiveringar för alla högskolekurser i matematik i relation till andra ämnen och professionens krav. Motiveringarna bör föras in i kursplanerna och vara tillgängliga såväl för studenter som redan går utbildningen som för sökande studenter. Sådana motiveringar kan t.ex. utformas i samarbete med studenter som gått kurserna i fråga.

Kurstitlar och kursplaner är inte enbart värdefulla för blivande studenter utan även för gymnasielärare med tanke på övergången mellan gymnasieskolan och högskolan. På Mattebron.se finns länkar till matematikinstitutioner vid 29 lärosäten. Där finns info om kurstitlar, kursplaner och kursmaterial till matematikkurser.