De mest begåvade sämst på att lära nytt

Det är en myt att begåvade barn klarar sig själva i skolan. En ny schweizisk studie med 2 700 barn avslöjar att de mest begåvade barnen har så lätt för sig i skolan att de inte lär sig studieteknik och att arbeta på rätt sätt. När kraven ökar är de oförberedda på att behöva plugga. Den upptäckten kommer som en chock. Barnen får svårt att koncentrera sig och skolprestationerna faller dramatiskt. Fördomar bland skolledarna om vad begåvade barn behöver som särskilt stöd bromsar deras utveckling, skriver Arne Engström, universitetslektor i pedagogik.

Läs vidare i DN ...

Zwischen Excellens und Versagen. Frühleser und Frührechnerinnen werden erwachsen ...

(En engelsk version är under utgivning: Stamm, Margrit (2007). Gifted youth in Switzerland. Dresden: SDV)

Från tidigare aktuellt

EU-rapport om begåvning ...

Begåvade elever kan få elitklasser ...

Nivågrupperingens för- och nackdelar ...

Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted ...

Matematikcirklar ...

Matte-OS: Sverige bäst i Norden ...

Från Matematikdelegationens betänkande:

Skolan skall också möta barn och ungdomar som visar särskilt  intresse och fallenhet för ämnet redan tidigt. I många fall utnyttjar inte skolan den stora frihet som faktiskt finns att organisera studier och ge särskild stimulans och tid till dessa barn och ungdomar. De  lämnas alltför ofta utan undervisning och kan till och med förlora sitt intresse, en förlust både för ungdomarna själva och för samhället.
    Vi anser att barn och ungdomar som visar matematiktalanger skall  få särskilda utmaningar och genomtänkt organiserad ledning för att  bredda och fördjupa sitt kunnande. (s 83)

Kompetensutvecklingen måste också omfatta undervisning av elever med särskilt intresse eller särskild fallenhet för matematik. (s 130-131)