DN: Lär av japanerna

Det som saknas är knappast insikten att matematik kan vara roligt, skriver DN i en ledare. Det svåra är att gå från den insikten till förändringar i vardagen. Sverige borde lära av Japan och deras kompetensutvecklingsmodell "Lesson Study".

Läs mer ...

Från tidigare Aktuellt  och i Nämnaren om Lesson study:
Föreläsning om Lesson Study ...

Kompetensutveckling modell Lesson Study ...

Aktuell bok om Lesson study ...

Från tidigare Aktuellt  och i Nämnaren om Learning study:
Föreläsning om Learning Study ...

Learning study uppmärksammat i Norge ,,,

Möte med bokstäver ...

Inget bästa undervisningssätt i matematik ...

Seminarium om Learning study i matematik 2007-08-29:
Hur gick det? Presentation av under vt 07 genomförda Learning studies i matematik ...

Webbtv-inslag från Skellefteå ...

Uppsats:
Problemlösning - En jämförelse mellan svensk och japansk undervisning ...

Kommentar
I PISA 2003 frågade man eleverna om lusten och intresset för matematik och matematikstudier. Sverige hamnade då i mitten medan Japan hamnade sist bland deltagande länder när man vägde samman svaren på påståendena:

Jag tycker om att läsa om matematik
Jag längtar efter matematiklektionerna
Jag arbetar med matematik för att jag tycker om ämnet
Jag är intresserad av det jag lär mig i matematik

Också finska elever visade mycket mindre intresse för matematik och matematikstudier än svenska elever.

Läs mer i rapporten Learning for Tomorrow's World - First Results from PISA 2003 (sid 116 -) ...