EU-rapport om svensk matematikutbildning

I maj organiserade NCM på uppdrag av Utbildningsdepartementet och med stöd av Myndigheten för skolutveckling en konferens om matematikutbildning för deltagare i ett nätverk med regeringstjänstemän från EU-länder och från Europeiska kommissionen och Generaldirektoratet för utbildning och kultur. Syftet med konferensen var bl a  att ge en bild av situationen i Sverige inom matematikutbildningsområdet - från förskola till högskola - omfattande nationella utredningar och satsningar, pågående och planerat reformarbete, exempel på framgångsrika utvecklings- och forskningsprojekt mm. Deltagarna var imponerade av processen bakom och innehållet i Matematikdelegationens betänkande och ansåg att arbetet var tillämpbart för de flesta länder i Europa.

I sommar kom EU-rapporten med sammanfattande intryck från deltagarna och råd till den svenska regeringen hur man bör gå vidare. Bl a föreslår man en omfattande, långsiktig satsning i linje med Matematikdelegationens handlingsplan och en tydligare nationell samordning.

Läs rapporten, (pdf, 2,8M) ...

Dokumentation och program ...