Webbmatte.se – matematikundervisning på sex språk

webbmatte.se är ett flerspråkigt stödmaterial för undervisningen i matematik för årskurs 6 – 9 i grundskolan och gymnasieskolans kurs Matematik A. Materialet  består av texter och filmer. För åk 6 – 9 finns materialet på svenska, arabiska, persiska, ryska, somaliska och spanska. Matematik A finns på svenska, arabiska och somaliska. Myndigheten för skolutveckling har inom ramen för verkets satsning på Mångfald och likvärdighet gett Stockholms stad  i uppdrag att gratis erbjuda webbmatte.se till alla skolor och elever i Sverige. Projektet har sin grund i ett uppdrag till Sofia distans från Stockholms stad och Kompetensfonden.

Den 15 augusti släpps en utvecklad version av webbmatte.se och i början av september anordnas tre kostnadsfria informationsträffar:

Stockholm, 5 september ...

Göteborg, 6 september ...

Malmö, 12 september ...

Läs mer om matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer ...