USA: Ny handlingsplan för matematik och naturvetenskap

The National Science Board har publicerat ett förslag till nationell handlingsplan för utveckling av undervisning i matematik och naturvetenskapliga ämnen: A National Action Plan for Addressing the Critical Needs of the U.S. Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education System ...

Samtidigt har president Bush undertecknat "America COMPETES Act" or the "America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Act," som vi informerat om tidigare.

Presskonferens: President Bush Discusses American Competitiveness Initiative ...