Matematikcirklar

Vid en konferens i Berkeley i Californien som vi berättat om tidigare informerades deltagarna om det växande intresset för Matematikcirklar i USA. Inspirationen kommer från Östeuropa. Variationen är stor, några är inriktade på förberedelser för deltagande i Matematikolympiaden, andra försöker undvika tävlingar så mycket som möjligt. Gemensamt är att ungdomarna skall få positiva upplevelser och av att lära matematik.

Sam Vanderveld, ansvarig för Stanford Math Circle, har tagit fram en handledning med konkreta exempel och förslag till hur man kan organisera och driva matematikcirklar.

Math Circles ...