Vad säger forskningen?

Den amerikanska matematiklärarorganisationen NCTM har öppnat en webbplats för korta rådgivande sammanfattningar av aktuell forskning om undervisning och lärande i matematik.

Sammanfattningarna är skrivna av erkända forskare och finns i två former, dels mycket kort i punktform (Clip), dels i sammanfattning på 2-3 sidor (Brief). Hittills har tre områden lagts ut på nätet:

  1. Effective instruction
  2. Students with difficulties
  3. Formative assessment

Vilka råd har forskningen kommit fram till när det gäller dessa tre områden? ...