Värdet av förkunskaper i matematik

Nya studier i USA och England visar – återigen – på betydelsen av goda förkunskaper i matematik för att lyckas i högre studier i biologi, kemi och fysik.

Dagens Nyheter skriver:

Matematik gör dig bättre i andra ämnen. Det har matematiker länge hävdat. Nu finns bevis för att de har rätt. Åtminstone när det gäller biologi, kemi och fysik.

Läs mer ...

Läs också Ledare i Vestmanlands Läns Tidning ...

Nyhetssidan AScribe Newswire skriver:

Researchers at the University of Virginia and Harvard University have found that high school coursework in one of the sciences generally does not predict better college performance in other scientific disciplines. But there's one notable exception: Students with the most rigorous high school preparation in mathematics perform significantly better in college courses in biology, chemistry, and physics.

Läs mer ...

Länk till tidskriften Science ...

TimesOnline skriver:

Science students are most likely to drop out of university, mainly because of poor mathematics, according to the National Audit Office.

Läs mer ...

Läs sammanfattning och rapporten i sin helhet ...

Mattebron.se ...