ICME-11: First Announcement

Den 11:e upplagan av The International Congress on Mathematical Education, ICME 11,  äger rum i Monterrey i Mexico den 6 – 13 juli 2008. First Announcement finns nu på konferensens webbplats.

ICME-11: First Announcement, (pdf) ...

ICME-konferenserna arrangeraras vart fjärde år av The International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) som nästa år firar sitt hundraårsjubileum.

En annan viktig del av ICMI:s verksamhet är framtagning av ICMI Studies, forskningsbaserade kunskapsöversikter över områden som bedömts särskilt angelägna att belysa. Hittills har det kommit ut 14 böcker i serien. Tre nya håller på att redigeras och ytterligare två är planerade.

Till ICMI finns också anslutna ett antal organisationer med fokus på olika specialområden:

The International Study Group on the Relations between the History and Pedagogy of Mathematics (HPM)
The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)
The International Organization of Women and Mathematics Education (IOWME)
The World Federation of National Mathematics Competitions (WFNMC)
The International Study Group for Mathematical Modelling and Applications (ICTMA)

För de svenska kontakterna med ICMI svarar den Svenska kommittén för matematikutbildning, (SKM).

Information om konferenser ges löpande på NCM:s webbplats ...