Webbplatsuppdateringen

Uppdateringen av våra webbplatser drog ut mer på tiden än beräknat. Det berodde på att sidlayouterna inte fungerade som de skulle med den senaste versionen av vårt webbpubliceringssystem.

Nu skall det vara åtgärdat. Under de följande dagarna kommer vi att gå igenom och kontrollera så att allt fungerar.

Innehåll: GD