UK: Ny läroplan för grundskolans senare del

Den brittiska regeringen publicerade idag en ny läroplan med tillhörande kursplaner för grundskolans senare del - Key Stage (KS) 3 och  4 motsvarande elever i åldern 11-16 år - som skall ge lärarna större professionell frihet i klassrummet och bättre möjligheter att t ex hjälpa elever i behov av särskilt stöd i matematik.

Läs Pressmeddelande från QCA ...

Nya kursplanen i matematik för KS3 ...

Nya kursplanen i matematik för KS4 ...

The new Secondary Curriculum, unveiled today, will free up around a quarter of the school day to enable teachers to give more help to pupils struggling to master the basics in English and Maths and raise standards higher across the board. Ministers asked the QCA to review the curriculum to create flexibility for schools to provide "catch up" support in literacy and numeracy for teenagers who are struggling while stretching those with particular talents and gifts in subjects.

Läs mer ...