Omprövad (s)kolpolitik

Idag har Marie Granlund (s) och Ulla Lindqvist, LO, presenterat materialet som kommer att ligga till grund för socialdemoraterans arbete för en ny (s)-politik på skolområdet.

- Skolans uppgift är att förmedla kunskap till alla elever. Därför är det väldigt viktigt att skolan följer upp vilka kunskaper eleverna har och att det görs tillräckligt tidigt för att de åtgärder som behövs ska kunna sättas in. Hur verktygen för kunskapsuppföljning bör se ut är ett exempel på en viktig fråga att diskutera, säger Marie Granlund.

Materialet består av nio utvalda huvudområden som i första hand bedöms viktiga att få diskutera såväl i partiorganisationen som bland elever och föräldrar, personal och en intresserad allmänhet

Matematikämnet nämns kort i samband med gymnasieskolans yrkesprogram. I övrigt finns ingenting om innehållsfrågor i matematik, naturvetenskap eller teknik.

Ny skolpolitik? - Nio frågor för en bättre skola ...