Nytt om nationella mål och prov för åk 3

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att föreslå implementationsinsatser inför införandet av nationella mål och prov i årskurs 3.

I sitt arbete med uppdraget skall myndigheten ha följande utgångspunkter:

- nationella mål i årskurs 3 för svenska och matematik samt eventuellt även för svenska som andraspråk införs höstterminen 2008 och

- nationella prov i årskurs 3 i dessa ämnen införs vårterminen 2009.

Läs Regeringsbeslutet (U2007/4558/S) ...

Skolverket har tidigare fått i uppdrag att utarbeta nämnda prov för årskurs 3 (U2006/8951/S) . Förslaget till mål för årskurs 3 lämnade Skolverket till regeringen i juni.