UK: Inspirerande matematikföreläsningar

Från en "matematikshow" 2003 har det brittiska initiativet "Maths Inspiration" växt till 18 tillfällen i 11 städer runt om i England. I normalfallet uppträder vid varje tillfälle en "ren" matematiker, en statistiker och en ingenjör, framstående företrädare för matematiken och dess tillämpningar.

* 'Maths Inspiration' is a chance for sixth formers and Year 11s to experience the UK's most inspiring maths speakers live, in big venues, presenting mathematics in the context of real-world and often fun situations.

* We prefer to call our events 'shows' rather than 'lectures', because they are lively, professionally run and entertaining.

Läs mer ...

Något för oss i vårt land att ta efter?

Se även tidigare aktuellt ...