UK: Celia Hoyles ny föreståndare för NCETM

Professor Celia Hoyles har utsetts till ny chef för den engelska motsvarigheten till NCM, The National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM).

Hon kommer parallellt med sitt arbete på NCETM att fortsätta verka som rådgivare åt den engelske utbildningsministern och som professor of Mathematics Education vid Institute of Education, University of London. Celia Hoyles fick 2003 som första mottagare The ICMI Hans Freudenthal Medal.

NCM har nära kontakter med NCETM och professor Hoyles vilket bl a resulterat i studiebesök i London och Göteborg, medverkan i konferenser och flera Aktuellt-inslag.

NCM samarbetar också med andra nationella resurscentra, främst med det norska Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. I höst kommer ledningen för det nyinrättade finlandssvenska nationella Resurscentrum för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan till Göteborg för att diskutera ett utvidgat samarbete och överenskommelse som enligt planerna också kommer att omfatta samarbete med ett Institut för matematik och datateknik vid Åbo akademi och projektet IMPED, Improving Mathematics and Programming Education. IMPED utvecklar nya metoder i matematikundervisningen i gymnasiet och de första åren i högskolan.

Också Danmark planerar att inrätta ett nationellt resurscentrum för matematikutbilning. Förslaget framfördes nyligen, med referens till NCM, i rapporten  Fremtidens matematik i folkeskolen, (pdf). I höst kommer en delegation från det danska utbildningsministeriet att besöka NCM för att ta del av våra erfarenheter och diskutera tänkbara samarbetsprojekt.

Mot denna bakgrund pågår sedan en tid vid NCM en planering att i samverkan med nationella centrumbildningar i matematik i Europa, med stöd från ledande industriföretag i Europa och från Europakommissions generaldirektorat för utbildning och kultur, under 2008 anordna en konferens i Göteborg för nationella resurscentra i matematik i Europa. Syftet är att etablera ett närmare samarbete och att stärka den samverkan som redan utvecklats.