Lärares utbildning i matematik

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat förekomsten av och orsakerna till att personer utan föreskriven lärarutbildning anställs i det offentliga skolväsendet och i fristående skolor.

Av rapporten framgår bl a andelen lärare i grundskola och gymnasieskola som undervisar i matematik utan lärarexamen för aktuell skolform/årskurs och/eller saknar utbildning i ämnet motsvarande minst 10 p (åk 1-5), 20 p (åk 6-9) och 40 p (gymnasiet).

Läs hela rapporten, [Statskontoret] ...