Har du inte fått ditt materiel?

 

Om du inte har fått ditt materiel kan det bero på flera saker:

Om du anmält per post:
Skickade du med frankerade och rätt adresserade kuvert? Vi har försökt få kontakt med er som glömt detta, via e-post eller telefon, men inte kunnat nå alla. Hör av dig om du tror att du glömde skicka med kuvert. Vi kan fortfarande lösa det.
Posten kan ibland ta flera dagar på sig. Hör av dig om du inget fått på fredag 12/3.

Ann-Charlotte Forslund 031-773 69 85
Ronnie Ryding 031 - 773 22 86
Karin Wallby 031-773 21 96

Om du anmält på nätet:
Materielet till de som anmält via nätet skickas onsdag 10 mars. Har du fått en bekräftelse på din anmälan? Om inte har du troligen uppgivit fel e-postadress. Vi har fått en del bekräftelser i retur och de flesta har vi kunnat lokalisera men några är fortfarande okända. Gör en ny anmälan och kontrollera e-postadressen noga.

Om du fått bekräftelse men inget materiel kan det bero på att din brevlåda är full eller att det finns någon form av spärr mot stora dokument. Kontrollera det och gör sen en ny anmälan.

Ny anmälan här ...