Skolministern tveksam till överklaganden av betyg

Skolminister Jan Björklund är tveksam till att låta elever överklaga sina betyg, rapporterar TT. Barnombudsmannen Lena Nyberg hävdade i en debattartikel i Dagens Nyheter den 8/6 att det är en allvarlig brist i rättsäkerheten att den möjligheten inte finns idag. Hon fick medhåll av Sveriges elevråd.

Läs mer ...

Läs även inlägg: Överklaga betyg hjälper inte eleverna, 15/6 ...

Kommentar
Rätten att pröva för nytt betyg finns sedan länge uttryckt i Grundskoleförordningen 7 kap. Betyg m.m.

Prövning m.m.
16 § Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att gå igenom prövning. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen eller ämnesblock som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan.
    Bestämmelserna i 5, 6, 8 och 11 §§ skall tillämpas i fråga om prövningen. Betyg över prövningen skall utfärdas av rektorn eller den som rektorn bestämmer. Förordning (1999:683).

17 § Den som redan har slutbetyg från grundskolan har efter prövning i ett eller flera ämnen eller ämnesblock rätt att få ett nytt slutbetyg. Rektorn utfärdar det nya slutbetyget.
    Om prövningen avser hela utbildningen för den som inte redan har slutbetyg från grundskolan, skall rektorn utfärda slutbetyg. Förordning (1999:683).