Långt ifrån likvärdiga betyg

Olikheterna i betygssättningen består. På vissa skolor får drygt 90 procent av de elever som blir underkända på nationella prov i matematik godkänt slutbetyg från grundskolan. Skillnaderna är störst för elever som underkänts på nationella prov, men senare får godkänt i slutbetyg. På vissa skolor fick mer än 90 procent av de elever som fick IG (icke godkänd) på nationella prov i matematik en höjning till G (godkänd) i slutbetyget. På andra skolor var det tvärtom, nästan ingen av dem som underkändes på de nationella proven fick godkänt i slutbetyg.

Läs mer ...

Läs Skolverkets rapport ...

Ny utbildningsinspektion skall bringa ordning? ...

Länk till tidigare Aktuellt ...