The Rocard Report on Science Education

Den tidigare franske premiärministern Michel Rocard har lett en grupp som  på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en rapport om behovet av en förnyad undervisning i naturvetenskapliga ämnen.

Läs mer ...

Läs hela rapporten, (pdf) ...