Benjamin 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 305 skolor av total 636 anmälda

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
70 – 84 1 3 4
50 – 69 11 15 20
34 – 49 29 32 36
22 – 33 36 29 27
10 – 21 21 14 11
0 – 9 2 7 2
Summa 100 100 100
Elevunderlag 2904 5713 4360

 

Lösningsfrekvenser