USA: Stora variationer i kunskapskrav

I USA finns ingen nationellt gemensam läroplan för skolan. Inte heller en gemensam kursplan i matematik. Krav på basala kunskaper i läsning och matematik som formulerats i den federala satsningen No Child Left Behind tolkas därför mycket olika i olika delstater visar en studie där man för första gången studerat skillnaderna. I en artikel i New York Times (2007-06-08) diskuteras problemet utifrån frågan om likvärdig utbildningsstandard och om behovet av nationell läroplan och kursplaner:

Many education experts criticize No Child Left Behind, saying it gives states an incentive to set low standards to avoid sanctions on schools that do not increase the percentage of students demonstrating proficiency each year. Those experts argue that uniform national standards are needed.

But Congress is unlikely to go that far. Ms. Spellings said, "It's way too early to conclude we need to adopt national standards" and added that it is also too early to conclude that state standards are too low.

Läs artikeln i New York Times ...

Läs rapporten ...