Seattle: Samma lärobok, samma lektioner, samtidigt

När lågstadieeleverna i Seattle i höst öppnar sina läroböcker i matematik kommer alla att vara på samma sida i matteboken, lektion för lektion.

Läs mer ...