Alla Sveriges matematikutvecklare möttes i Stockholm

Den 3 maj 2007 hölls en gemensam konferens för matematikutvecklare i Folkets hus, Stockholm. 339 matematikutvecklare från samtliga fem regioner deltog. Nu kan du läsa om konferensen på matematikutvecklare.se och hos Myndigheten för skolutveckling:

matematikutvecklare.se ...

Myndigheten för skolutveckling ...