"Teaching gap" mellan asiatiska och amerikanska matematiklärare

Lärare från Hong Kong och Japan använder en större variation av uttrycksformer och analogier i sin matematikundervisning än amerikanska lärare visar en studie utförd av en forskargrupp vid University of California.

Läs pressmeddelandet ...

Tidskriften Science ...

TIMSS Video Study ...

Skolverkets webbplats för TIMSS ...

--
****************************************
Bengt Johansson, Föreståndare
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM
Göteborgs universitet
Besök: Vera Sandbergs allé 5A,
Box 160, 405 30 Göteborg, Sweden
Tfn +46 31 786 2287, Fax +46 31 786 2200
Mobil +46 31 732287
http://ncm.gu.se
Bengt.Johansson@ncm.gu.se
****************************************